Μενού Κλείσιμο

Αρχική

Τα προϊόντα μας


Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται καθημερινά με πρώτες ύλες ανώτερης ποιότητας "ελληνικής γης", χωρίς συντηρητικά

Ποιότητα


Η μοναδική ποιότητα και γεύση των προϊόντων μας επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται μέσα από την εφαρμογή και υιοθέτηση των πιο σύγχρονων και απαιτητικών συστημάτων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό τηρούμε σύστημα ελέγχου τροφίμων HACCP.

  • Σχολαστικό πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας πρώτων υλών αλλά και έτοιμων προϊόντων.
  • Καθημερινό αρχείο θερμοκρασιών όλων των ψυγείων και καταψυκτών.
  • Αρχείο προμηθευτών
  • Καθημερινό αρχείο καθαρισμών εντός του εργαστηρίου.
  • Αρχείο ελέγχων (δειγμάτων)
  • Αρχείο εσωτερικών επιθεωρήσεων

Επιπλέον διατηρούμε μερίδα στο FDA Industry Systems.(U.S. Food and Drug Administration) που είναι ο φορέας ελέγχου των Η.Π.Α.

Που θα μας βρείτε